srijeda, 29. travnja 2015.

Misliš da pišeš tekst kao svaki drugi i onda pročitaš i shvatiš da je preosobno da bi pročitala naglas pred 5(6?) stranaca
Nema komentara:

Objavi komentar